Fundacja im. Maurycego Mochnackiego wraz z Katedrą Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ zoorganizowały w dniach 21-22 listopada 2019 roku konferencję naukową pt. „Wizje romantyzmu w literaturze, krytyce literackiej i publicystyce polskiej XX wieku”.

Obok akademickich badań nad romantyzmem w kulturze polskiej XX wieku istniała stała praktyka literackich, krytycznych, publicystycznych i politycznych – nawiązań do tradycji romantycznej. O romantyzmie i romantykach w XX wieku mówili na naszej konferencji m.in. profesorowie Maciej Urbanowski, Olga Płaszczewska i Andrzej Waśko z Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. Dorota Heck z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Grażyna Halkiewicz-Sojak z UMK, prof. Kazimierz Maciąg z Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Wiesław Ratajczak z UAM, prof. Maria Zadencka z Uniwersytetu w Sztokholmie – i inni. 

W czasie konferencji badacze z Polski i zza granicy omawiali to zagadnienie na przestrzeni kilku okresów literackich. Liczni pisarze okresu Młodej Polski i I wojny światowej identyfikowali się z dziedzictwem ideowym i artystycznym epoki Mickiewicza i Słowackiego, uznając to dziedzictwo za główną inspirację ich własnej działalności i twórczości. Międzywojnie przeniosło krytyczne rewizje romantyzmu i spory na ten temat. W pierwszym okresie emigracji powojennej kultywowanie tradycji romantycznej uznawano za jeden z podstawowych obowiązków wobec kultury narodowej zagrożonej sowietyzacją w kraju pod rządami komunistów. Kolejny powrót do epoki romantycznej zanotowaliśmy w latach 70. i w okresie „Solidarności”. Natomiast w III RP ogłoszono „koniec paradygmatu romantycznego” i epoka wieszczów zniknęła z bieżących debat kulturalnych, a jej współczesna recepcja ogranicza się do specjalistycznych studiów naukowych.

Czy rzeczywiście zdolność żywego oddziaływania romantyzmu wygasła wraz ze zmianą warunków politycznych po roku 1989, rewolucją informatyczną, globalizacją? Czy „koniec paradygmatu romantycznego” jest faktem, czy tylko hasłem programowym odgórnie wcielanym w politykę kulturalną III RP? A może romantyzm poległ pod ciosami ideologii i praktyki liberalnego kapitalizmu? Z dyskusji na ten temat, która towarzyszyła wygłaszanym na konferencji referatom wyłonił się wniosek, że tak jak w pokolenie dwudziestolecia międzywojennego, które zapoczątkowało antyromantyczne rewizje, w późniejszym okresie dokonywało autokrytycznej „rewizji tych rewizji” (co M. Urbanowski pokazał na przykładzie publicystyki Jana Nepomucena Millera), tak i obecnie, w niedługim czasie, w kulturze polskiej możemy mieć do czynienia z końcem „końca paradygmatu”, czyli z powrotem do tradycji romantycznej. Na widoczne przejawy tego powrotu zwracała uwagę, otwierając konferencję, prodziekan Wydziału Polonistyki UJ, prof. Anna Łebkowska. Zwracano też uwagę na wyjątkową rolę twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza jako głównego pośrednika pomiędzy tradycją romantyczną a pokoleniami literackimi debiutującymi po roku 1989.

Poniżej prezentujemy Państwu  naszą fotorelację z tej ważnej konferencji.

Jury obradujące dnia 23.11.2019 roku pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Koehlera postanowiło, że laureatami Stypendium im. prof. A. Stadnickiej, wysokości 5 tys. zł brutto, w roku 2019/2020 zostali:

 

Maciej Woźniak, Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego, temat pracy: Literatura wobec nicości. O twórczości prozatorskiej Bronisława Wildsteina; promotor: prof. dr hab. Wojciech Kudyba.

Anna Wiśniewska - Grabarczyk, Uniwersytet Łódzki, temat pracy: Powojennna literatura polska i inne teksty kultury w świetle biuletynów Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z lat 1945-1956; promotor:  prof. UŁ dr hab. Marzena Woźniak - Łabieniec.

Jolanta Nawrot, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, temat pracy: Krytyka artystyczna i publicystyka Włodzimierza Odojewskiego na podstawie materiałów archiwalnych Radia Wolna Europa (lata 70. - 90. XX wieku); promotor: prof. UAM dr hab. Agnieszka Rydz.

Jakub Osiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, temat pracy: Emigracyjna literatura wspomnieniowa (1945 - 1989); promotor: prof. UMK dr hab. Wacław Lewandowski.

Mirella Kryś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, temat pracy: "Kronika paryska" Zofii Węgierskiej - studium z dziejów romantycznej krytyki literackiej, teatralnej i artystycznej; promotor: prof. UAM dr hab. Alina Borkowska - Rychlewska.

 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

  Zarząd Fundacji im. Maurycego Mochnackiego

 

Fundacja im. Maurycego Mochnackiego oraz Katedra Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na konferencję naukową pt. Wizje romantyzmu w literaturze, krytyce literackiej i publicystyce polskiej XX wieku”.

Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 21-22 listopada 2019 r. w Sali im. M. Bobrzyńskiego (Uniwersytet Jagielloński, Collegium Maius).

Poszerzamy naszą Audiotekę polskiej poezji o kolejne fragmenty „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza! Tym razem prezentujemy:

- fragment z księgi jedenastej, Rok 1812 („O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju…”) w interpretacji Tadeusza Zięby.

Link do nagrania:
https://bit.ly/364bAkh

- fragment z księgi jedenastej, Rok 1812 („Cała pomni okolica,/ Co tu zbroił nieboszczyk – pan Jacek Soplica...”) w interpretacji Ewy Kolasińskiej-Szramel i Bolesława Brzozowskiego.

Link do nagrania:
https://bit.ly/2PdoS6W

Zachęcamy do słuchania!

/fot. https://commons.wikimedia.org/

Informujemy, że termin ogłoszenia wyników tegorocznej edycji Stypendium im. Anny Stadnickiej został przesunięty o tydzień. Wyniki pojawią się na stronie 23 listopada.

Polecamy

Wesprzyj nas

Fundacja im. Maurycego Mochnackiego może realizować swoje cele i projekty tylko dzięki Państwa wsparciu. Każda, nawet niewielka kwota wpłacona na nasze konto, stanowi dla nas istotną pomoc. Bardzo liczymy na wsparcie finansowe ze strony wszystkich, którym zależy na rozwoju polskiej humanistyki. Wszystkim Darczyńcom, Firmom oraz Instytucjom, które już wspierają nasze działania, serdecznie dziękujemy za pomoc i zaufanie.

Wpłaty (z dopiskiem „Darowizna”) prosimy kierować na konto: 

61 1090 2590 0000 0001 2274 4930 (Bank Zachodni WBK S. A.).

Kontakt

Dane Fundacji im. Maurycego Mochnackiego:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 789 293 182

Adres korespondencyjny:  ul. Powstańców 121A, 31-643 Kraków

KRS 0000493290

NIP 9452177380

REGON 123023891

Nr konta: 61 1090 2590 0000 0001 2274 4930 WBK Bank Zachodni